Seo Expert Sasa Kasapic

Uspeh Je Kada Padnete, Da Odskočite Što Više.

Strastveni SEO stručnjak i digitalni marketing konsultant sa više od 20 godina iskustva u digitalnom marketingu. Iskusan u izradi i implementaciji SEO strategija za povećanje organskog prometa i poboljšanje rangiranja na pretraživačima. Sposoban u analizi podataka i identifikaciji prilika za unapređenje performansi web stranica. Iskusan i u drugim oblastima digitalnog marketinga, uključujući PPC oglašavanje, društvene medije i email marketing.

Vodjen KAIZEN -om i lucidnim i nemirnim duhom početkom 90 godina ulazim u marketing vode.

U narednom periodu kroz konstantno učenje i primenu prolazim kroz različite faze menadžmenta i marketinga

2000 godine upoznajem se sa praktičnom primenom interneta i od tada kreće MAGIJA.

Od 2000 pa do danas aktivno sam učestvovao u svim segmentima vezanim za internet poslovanje.

Više godina iskustva na freelance platformama radeči za strane i domaće klijente u početku grafički dizajn a kasnije sa napredovanjem do izrade web sajtova,od klasičnih do web prodavnica postajući vremenom pravi WEB NINJA.

Na putu gde ima Svetlosti mnogo je lakše da se ide.

Nemoguće postoji,u glavama gubitnika.

Poslednjih godina bavim se konsultanskim radom u oblasti internet marketinga i celokupnog poslovanja na internetu.

Specijalizovao sam se za SEM – SEO – SEA gde kompanije veoma uspešno pozicioniram na Google, sve kompanije koje su primenile moje savete povećale su svoj profit i nalaze se na prvoj strani Google.

Sasa Kasapic

Seo Expert / Digital Marketing Consultant
+381 61 234 87 13 / kasapic@gmail.com